ของที่ระลึกมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ จัดทำของที่ระลึกให้กับผู้มีคุณูปการและผู้บริจาคที่ให้การสนับสนุนอยู่เป็นระยะ
ต่อไปนี้เป็นรายการของที่ระลึกที่มูลนิธิสัมมาอาชีวะได้เคยจัดทำขึ้นเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้สนับสนุน

เข็มกลัดโครงการไวรัสตับอักเสบบีทำงานได้

ของที่ระลึก เข็มกลัดโครงการไวรัสตับอักเสบบีทำงานได้

รายละเอียด เข็มกลัดลายโครงการไวรัสตับอักเสบบีทำงานได้ ใช้ติดเสื้อและกระเป๋า

ปีที่จัดทำ พ.ศ. 2561

พัดโครงการไวรัสตับอักเสบบีทำงานได้

ของที่ระลึก พัดโครงการไวรัสตับอักเสบบีทำงานได้

รายละเอียด พัดพิมพ์ลายโครงการไวรัสตับอักเสบบีทำงานได้ สีฟ้า

ปีที่จัดทำ พ.ศ. 2560

ปากกามูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ของที่ระลึก ปากกามูลนิธิสัมมาอาชีวะ

รายละเอียด ปากกาลูกลื่นมูลนิธิสัมมาอาชีวะ คละสี

ปีที่จัดทำ พ.ศ. 2558

แก้วมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

ของที่ระลึก แก้วมูลนิธิสัมมาอาชีวะ

รายละเอียด แก้วกาแฟลายตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิสัมมาอาชีวะ มี 3 สี เขียว แดง และน้ำเงิน

ปีที่จัดทำ พ.ศ. 2556

เสื้อยืดมูลนิธิสัมมาอาชีวะสีขาว

ของที่ระลึก เสื้อยืดมูลนิธิสัมมาอาชีวะ (สีขาว)

รายละเอียด เสื้อยืดมีปก ปักตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิสัมมาอาชีวะ สีขาวสุภาพ มีหลายขนาด

ปีที่จัดทำ พ.ศ. 2555

เสื้อยืดมูลนิธิสัมมาอาชีวะสีดำ

ของที่ระลึก เสื้อยืดมูลนิธิสัมมาอาชีวะ (สีดำ)

รายละเอียด เสื้อยืดมีปก ปักตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิสัมมาอาชีวะ สีดำคมเข้ม มีหลายขนาด

ปีที่จัดทำ พ.ศ. 2555

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์