บทความ: ผลต่อสุขภาพจากรังสี

 

บทความวิชาการ "ผลต่อสุขภาพจากรังสี" เป็นบทความวิชาการ ที่ นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ เรียบเรียงขึ้น
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชุด "ตำราอาชีวเวชศาสตร์" จัดทำโดยกรมการแพทย์ ในปี พ.ศ. 2555
เนื้อหากล่าวถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากรังสีทั้งชนิดไม่ก่อไอออนและก่อไอออน ไว้โดยละเอียดและมีอ้างอิง

ท่านสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาบทความเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้เลยครับ

ดาวน์โหลดบทความ: ผลกระทบต่อสุขภาพจากรังสี

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์