โครงการ "ไวรัสตับอักเสบบีทำงานได้" เป็นโครงการของมูลนิธิสัมมาอาชีวะร่วมกับองค์กรพันธมิตร
จัดทำขึ้นเพื่อรณรงค์ให้เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ต่อผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบี
เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้หากตรวจเลือดพบการติดเชื้อ แต่ยังไม่มีอาการ
จะถือว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการทำงานโดยทั่วไปได้อย่างปกติ ไม่จำเป็นต้องกีดกันหรือปฏิเสธการรับเข้าทำงาน

รายละเอียดของโครงการ

โปสเตอร์กราฟิกโครงการไวรัสตับอักเสบบีทำงานได้ แบบที่ 1

โปสเตอร์กราฟิกโครงการไวรัสตับอักเสบบีทำงานได้ แบบที่ 2

บทสัมภาษณ์ รู้จักกับโรคไวรัสตับอักเสบบี โดย นพ.ดวงสว่าง ลิ้มมธุรสกุล

บทสัมภาษณ์ คนเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีทำงานได้หรือไม่ โดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์