โครงการไวรัสตับอักเสบบีทำงานได้

 

โครงการ "ไวรัสตับอักเสบบีทำงานได้" เป็นโครงการของมูลนิธิสัมมาอาชีวะร่วมกับองค์กรพันธมิตร
จัดทำขึ้นเพื่อรณรงค์ให้เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ต่อผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบี
เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้หากตรวจเลือดพบการติดเชื้อ แต่ยังไม่มีอาการ จะถือว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถ
ในการทำงานโดยทั่วไปได้อย่างปกติ จึงไม่จำเป็นต้องกีดกันหรือปฏิเสธการรับเข้าทำงานแต่อย่างใด

รายละเอียดของโครงการ

บทสัมภาษณ์ รู้จักกับโรคไวรัสตับอักเสบบี

บทสัมภาษณ์ คนเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีทำงานได้หรือไม่

โปสเตอร์กราฟิกโครงการไวรัสตับอักเสบบีทำงานได้

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์