ประกาศกระทรวงแรงงาน กำหนดชนิดโรคจากการทำงาน

 

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงาน
พ.ศ. 2550 ประกาศกระทรวงแรงงานฉบับนี้ จัดเป็นแม่แบบบัญชีรายชื่อโรคจากการทำงานของประเทศไทย
ฉบับล่าสุดที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2555) ตามประกาศได้จัดแบ่งกลุ่มโรคจากการทำงานออกเป็นหลายกลุ่ม
เช่น โรคจากสารเคมี โรคระบบหายใจ โรคผิวหนัง โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคมะเร็ง
เป็นแนวทางที่ช่วยให้แพทย์ลงความเห็นวินิจฉัยโรคจากการทำงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและป้องกันโรคจากการทำงานได้

มูลนิธิสัมมาอาชีวะขออนุญาตแจกจ่ายไว้ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ทำงานทางด้านอาชีวอนามัยทุกท่านครับ
เผื่อว่าจะนำไปใช้ในสถานประกอบการของท่านได้บ้าง ดาวน์โหลดได้โดยกดลิงค์ข้างล่างนี้เลยครับ

ดาวน์โหลดประกาศกระทรวงแรงงาน

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์