แบบบันทึกข้อมูลการเดินสำรวจสถานประกอบการ

 

แบบบันทึกข้อมูลการเดินสำรวจสถานประกอบการ เผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2559
ออกแบบโดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
อนุญาตให้ทำซ้ำและนำไปใช้ได้โดยไม่สงวนลิขสิทธิ์

แบบบันทึกข้อมูลการเดินสำรวจสถานประกอบการ "Summa Walk 01"
เหมาะสำหรับใช้บันทึกข้อมูลในการเดินสำรวจสถานประกอบการขนาดใหญ่
ที่มีแผนกย่อยต่างๆ หลายแผนก
มีความเสี่ยงในการทำงานที่หลากหลาย และสถานประกอบการนั้นมีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยมาพอสมควรแล้ว

ดาวน์โหลดแบบบันทึกข้อมูล Summa Walk 01

แบบบันทึกข้อมูลการเดินสำรวจสถานประกอบการ "Summa Walk 02"
เหมาะสำหรับใช้บันทึกข้อมูลในการเดินสำรวจสถานประกอบการขนาดเล็ก ที่มีจำนวนพนักงานไม่มาก
และมีขั้นตอนการทำงานที่ไม่สลับซับซ้อน เช่น สถานประกอบการกลุ่ม Small and Medium Enterprises (SMEs)

ดาวน์โหลดแบบบันทึกข้อมูล Summa Walk 02

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์