แบบประเมินผู้ป่วยกลับเข้าทำงาน

 

แบบประเมินผู้ป่วยกลับเข้าทำงาน (Return to Work Assessment Form)
เป็นแบบฟอร์มสำหรับแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ใช้ในการตรวจประเมินผู้ป่วยกลับเข้าทำงาน (Return to Work Examination)
ในผู้ป่วยกลุ่มที่มีอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยค่อนข้างรุนแรงหรือมีความสำคัญ
เพื่อให้นายจ้างทราบได้ว่าผู้ป่วยจะสามารถกลับไปทำงานได้แล้วหรือยัง หรือต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป

แบบฟอร์มนี้ออกแบบโดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รพ.สมิติเวช ศรีราชา
เผยแพร่โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559
มูลนิธิสัมมาอาชีวะอนุญาตให้ทำซ้ำและนำไปใช้ได้โดยไม่สงวนลิขสิทธิ์

ดาวน์โหลดแบบประเมินผู้ป่วยกลับเข้าทำงาน

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์