เกมน่าเล่น

ทำงานกันมาทั้งวันแล้ว ก็มาหาอะไรเบาสมองทำกันเสียหน่อย อย่างเล่นเกมสนุกๆ นี่ก็ไม่เลว
เกมเสริมความรู้ด้านอาชีวเวชศาสตร์ในหน้านี้ จัดทำโดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ ขอเชิญเล่นได้ฟรีครับ

Matching Personal Protective Equipment

เกมจับคู่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) ที่เหมาะสมกับ
การป้องกันสิ่งคุกคามต่อสุขภาพที่โจทย์กำหนดมาให้

Occupational Health Quiz

เกมตอบคำถามประลองปัญญาเกี่ยวกับความรู้ด้านอาชีวอนามัย (Occupational Health)
เลือกตัวเลือกที่ถูกต้อง เพื่อจะได้ผ่านไปสู่คำถามข้อถัดไป ตอบถูกทุกข้อจึงจะชนะเกม

Dr. Wiwat & The Charming Forest

เกมค้นหาสิ่งของที่ซ่อนอยู่ (Hidden Objects) กับภาพวิวสวยๆ บรรยากาศดีๆ
พร้อมทั้งเสริมความรู้เกี่ยวกับป่าไม้และการจัดการขยะ

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์