การรองรับอุบัติภัยสารเคมีในสถานประกอบการ
โดย คุณชวลิต ชีวะเกตุ

 

บรรยายในงานประชุมวิชาการมูลนิธิสัมมาอาชีวะครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558
จัดโดย กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.สมุทรปราการ ร่วมกับ มูลนิธิสัมมาอาชีวะ และสถาบันราชประชาสมาสัย
ชื่องานประชุมวิชาการ "เครือข่ายสถานประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการ"
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์