ตรวจสุขภาพประจำปี...ดีอย่างไร 1
โดย นพ.สิริชัย ชัยสุธรรมพร

 

 

บรรยายในงานประชุมวิชาการมูลนิธิสัมมาอาชีวะครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558
จัดโดย กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.สมุทรปราการ ร่วมกับ มูลนิธิสัมมาอาชีวะ และสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรม บางปู
ชื่องานประชุมวิชาการ "เครือข่ายสถานประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการ"
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรม บางปู จังหวัดสมุทรปราการ

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์