โรคจากสิ่งแวดล้อมในเมืองไทย...ร่วมแก้ไขเพื่ออนาคตของเรา
โดย ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ

 

 

บรรยายในงานประชุมวิชาการมูลนิธิสัมมาอาชีวะครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2556
จัดโดย ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ร่วมกับ มูลนิธิสัมมาอาชีวะ
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม TRICC ชั้น 4 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์