หลักการพื้นฐาน EHIA (Environmental Health Impact Assessment)
โดย รศ.ดร.อนามัย เทศกะทึก

 

 

บรรยายในงานประชุมวิชาการมูลนิธิสัมมาอาชีวะครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2556
จัดโดย ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ร่วมกับ มูลนิธิสัมมาอาชีวะ
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม TRICC ชั้น 4 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์