การป้องกันโรคจากการทำงาน
โดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์

 

บรรยายในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขยายระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (รง.506/2)
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุม โรงแรม เอส เอส บางแสนบีช จ.ชลบุรี
จัดโดยสำนักป้องกันและควบคุมโรคที่ 3 (สคร.3) จังหวัดชลบุรี

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์