รังสีจากเครื่องใช้ในบ้าน: ภัยใกล้ตัว สารก่อมะเร็งในบ้าน
โดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์

 

บรรยายในงาน 11th National Cancer Conference "Bridging Cancer Research to Optimized Cancer Care and Control"
หัวข้อการบรรยายสำหรับประชาชน ภัยใกล้ตัว สารก่อมะเร็งในบ้าน (Carcinogens: Unexpected Harm in Your House)
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรม รามา การ์เด้นต์ กรุงเทพมหานคร
จัดโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์