หลักการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน
โดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์

 

 

บรรยายในหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์สำหรับนิสิตแพทย์ ม.บูรพา รุ่นที่ 2 วันที่ 19 - 20 กันยายน พ.ศ. 2555
ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก อาคารเกษตร สนิทวงศ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์