เราชุบด้วยใด

ฉันใคร่เห็นเธอก้าวไป
กลางไพรเกลื่อนพฤกษ์ลึกหนา
กลางแดดแผดลวกมรรคา
กลางฟ้าปริปรวนครวญครืน
กลางน้ำกรรชากกรากเชี่ยว
กลางเกลียวฝนกราดฟาดฝืน
กลางโคลนคลุกครูดดูดกลืน
กลางคืนครอบคิดมิดมูล

ก้าวไปแม้ไฟล่มโลก
ก้าวไปแม้โชคดับสูญ
ก้าวไปแม้ไร้คนทูน
ก้าวไปแม้พูนคนชัง
สัจจะอาจถูกถมทับ
ความดีแหลกยับคับคั่ง
อธรรมอาจเปรื่องประดัง
ความชั่วฉายชั่งนั่งเมือง

น้ำตาฟายฟกตกดิน
รวยรินยิ้มกร้าวเข้าเปลื้อง
ปวดเหน็บเจ็บหายรายเรือง
พิศเฟื่องแสงลิบขลิบฟ้า
คนแพ้คือคนชนะ
แม้จะถูกเข็ญเข่นฆ่า
คนล้มเพื่อลุกทุกครา
เหล็กกล้าเราชุบด้วยใด

ประพันธ์โดย: อุชเชนี, พ.ศ. 2496
ที่มา: หนังสือ "ขอบฟ้าขลิบทอง" (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2544 โดยสำนักพิมพ์ผีเสื้อ)

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์