ธรรมประดับใจ

 

หน้าเว็บในส่วนนี้ เราได้รวบรวมข้อธรรมะดีๆ มานำเสนอ เพื่อความผ่อนคลายของจิตใจ
ขอเชิญศึกษาข้อธรรมและบทความให้กำลังใจต่อไปนี้ได้เลยครับ

การทำงานกับสติปัญญา

นิพพานคือเย็นลง

ไม่ประมาทกับความตาย

อยากได้ดีต้องยึดมั่นกตัญญู

คำคมสมเด็จโต

ท่านพุทธทาสสอนเรื่อง กิน กาม เกียรติ

พ่อ-แม่ แสนประเสริฐ

เราชุบด้วยใด

ปล่อยวางในชีวิตประจำวัน

บทกลอนความตาย

โทษของการนินทา

โอวาทของท่านอรหันต์จี้กง

ใช้ขันติเพียงนิดพายุในจิตพลันสงบ

เหตุแห่งความกลัวตาย

บทสวดมนต์ - อิติปิโส (พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ)

บทสวดมนต์ - อาราธนาศีลห้า อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร

บทสวดมนต์ - แผ่เมตตา

บทสวดมนต์ - พระคาถาชินบัญชร

บทสวดมนต์ - อภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐะ

รวมข้อคิดสำหรับชีวิตเรา

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์