หน้าแรก .. เกี่ยวกับเรา .. กิจกรรมมูลนิธิ .. หนังสือแจกฟรี .. ThaiTox .. ของดีแบ่งปัน .. หลักสูตรอบรม
ธรรมประดับใจ .. เกมน่าเล่น .. บทความวิชาการ .. TEL & TBM .. สไลด์บรรยาย .. E-Learning .. ของที่ระลึกมูลนิธิ
 

 

มูลนิธิสัมมาอาชีวะขอแนะนำ "โครงการไวรัสตับอักเสบบีทำงานได้"
โครงการดีๆ เพื่อสังคมที่ดีขึ้น โดยมูลนิธิสัมมาอาชีวะ
ดูรายละเอียดโครงการได้ที่หน้า "ของดีแบ่งปัน" ครับ

มีบทความตอนใหม่ในชุด "Biomarker น่ารู้" ชื่อตอน "เมทิลเอทิลคีโตน (Methyl ethyl ketone)"
อ่านได้ที่หน้า "TEL & TBM" ครับ

รพ.กรุงเทพระยอง ร่วมกับ มูลนิธิสัมมาอาชีวะ
ขอขอบคุณ แพทย์ พยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุขผู้สนใจทุกท่าน
ในการสมัครเข้าร่วมหลักสูตรอบรม "การตรวจสมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย"
ในวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สถานที่จัดอบรม ณ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จังหวัดระยอง เป็นอย่างสูงครับ

(3 พฤศจิกายน 2560)

มีบทความตอนใหม่ในชุด "Biomarker น่ารู้" ชื่อตอน "ไซโคลเฮกเซน (Cyclohexane)"
อ่านได้ที่หน้า "TEL & TBM" ครับ

(1 พฤศจิกายน 2560)

มีบทความวิชาการใหม่เรื่อง
"โปรแกรมช่วยเหลือพนักงาน (Employee Assistance Program)"
อ่านได้ที่หน้า "บทความวิชาการ" ครับ

(30 ตุลาคม 2560)

รพ.กรุงเทพระยอง ร่วมกับ มูลนิธิสัมมาอาชีวะ
ขอขอบคุณท่านผู้สนใจทุกท่าน ในการเข้าร่วม
หลักสูตรอบรม "การตรวจสมรรถภาพการมองเห็นในงานอาชีวอนามัย"
ในวันที่ 18 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560
สถานที่จัดอบรม ณ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จังหวัดระยอง เป็นอย่างสูงครับ

(1 ตุลาคม 2560)

มีบทความตอนใหม่ในบทความชุด "Biomarker น่ารู้"
ชื่อตอน "ตรวจการสัมผัสโลหะ (Metal) ในเลือด (Blood) หรือในปัสสาวะ (Urine) ดี"
อ่านได้ที่หน้า "TEL & TBM" ครับ

(19 กันยายน 2560)

รพ.กรุงเทพระยอง ร่วมกับ มูลนิธิสัมมาอาชีวะ
ขอขอบคุณท่านผู้สนใจทุกท่าน ในการเข้าร่วม
หลักสูตรอบรม "การตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมตรีย์ในงานอาชีวอนามัย"
ในวันที่ 13 - 15 กันยายน พ.ศ. 2560
สถานที่จัดอบรม ณ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จังหวัดระยอง เป็นอย่างสูงครับ

(12 กันยายน 2560)

สไลด์บรรยายเรื่อง "หลักการประเมินความพร้อม (ด้านสุขภาพ) ในการทำงาน"
(Principle of Fitness to Work Assessment)
มีให้ดาวน์โหลดได้แล้วที่หน้า "สไลด์บรรยาย" ครับ

(30 สิงหาคม 2560)

รพ.กรุงเทพระยอง ร่วมกับ มูลนิธิสัมมาอาชีวะ
ขอขอบคุณท่านผู้สนใจทุกท่าน ในการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเปิดตัว
"ศูนย์วิชาการอาชีวเวชศาสตร์ รพ.กรุงเทพระยอง"
(Grand Opening of Occupational Medicine Academic Center, Bangkok Hospital Rayong)
ในหัวข้อ “สุขภาพพร้อมทำงาน สถานประกอบการมั่นใจ (Fitness to Work, Fitness to Growth)”
ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (เวลา 9.00 - 15.00 น.)
ณ ห้องประชุมเกาะแก้ว 1-2 Classic Kameo Hotel Rayong จ.ระยอง
แล้วพบกันในงานประชุมนะครับ

(21 สิงหาคม 2560)

กฎหมายค่าขีดจำกัดสารเคมีอันตรายซึ่งใช้ในสถานประกอบการ
ฉบับใหม่ของประเทศไทย ได้ออกประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา กฎหมายนี้มีชื่อว่า
"ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย"
ดูรายละเอียดฉบับเต็มของกฎหมายได้ที่หน้า "ของดีแบ่งปัน" ครับ

(5 สิงหาคม 2560)

*** ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม ***
ในปี พ.ศ. 2560 นี้ มูลนิธิสัมมาอาชีวะได้จัดหลักสูตรอบรมทางด้านอาชีวอนามัย
ที่มีคุณภาพดี อย่างต่อเนื่องจำนวนหลายหลักสูตร โดยจัดให้เข้าร่วมได้ฟรีหรือในราคาถูก
ขอเชิญท่านผู้สนใจทุกท่านมาเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่มูลนิธิจัดขึ้น
โดยดูรายละเอียดของหลักสูตรต่างๆ ได้ที่หน้า "หลักสูตรอบรม" ครับ

(1 สิงหาคม 2560)

มูลนิธิสัมมาอาชีวะขอขอบคุณท่านผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทุกท่าน
ในหลักสูตร: หลักการและการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย
(Course: Principles and Practices in Occupational Health)
จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ รพ.กรุงเทพระยอง ร่วมกับ มูลนิธิสัมมาอาชีวะ
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (รวมระยะเวลาอบรม 60 ชั่วโมง)
สถานที่จัดอบรม รพ.กรุงเทพระยอง จ.ระยอง แล้วพบกันในวันอบรมนะครับ

(1 กรกฎาคม 2560)

มีบทความตอนใหม่ในบทความชุด "Biomarker น่ารู้"
ชื่อตอน "สารกันบูด (Preservative) ปัจจัยรบกวนที่สำคัญในการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ"
อ่านได้ที่หน้า "TEL & TBM" ครับ

(8 กรกฎาคม 2560)

มีบทความตอนใหม่ในบทความชุด "Biomarker น่ารู้"
ชื่อตอน "ตรวจการสัมผัสฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) ด้วยกรดฟอร์มิก (Formic acid) ได้หรือไม่"
อ่านได้ที่หน้า "TEL & TBM" ครับ

(5 กรกฎาคม 2560)

เว็บไซต์ของเรา ได้เพิ่มบทความชุดใหม่ "Biomarker น่ารู้"
เนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biomarker) ของสารเคมีชนิดต่างๆ
เรียบเรียงโดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์
ประเดิมตอนแรก "สารหนู (Arsenic)" ลองอ่านได้ที่หน้า "TEL & TBM" นะครับ

(19 มิถุนายน 2560)

ฐานข้อมูล ThaiTox ทำการปรับปรุงข้อมูลสารเคมี "สารหนู (Arsenic)"
ดูรายละเอียดได้ที่หน้า "ThaiTox" ครับ

(7 มิถุนายน 2560)

มูลนิธิสัมมาอาชีวะขอขอบคุณท่านผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทุกท่าน
ในหลักสูตร: หลักการและเทคนิคการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของสารเคมีในอุตสาหกรรม
(Course: Principles and Techniques in Biomarker Testing of Industrial Chemicals)
จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ รพ.กรุงเทพระยอง ร่วมกับ มูลนิธิสัมมาอาชีวะ
รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 9 มิ.ย. 2560 และ รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 30 มิ.ย. 2560
แล้วพบกันในวันอบรมนะครับ

(14 พฤษภาคม 2560)

ติดตามข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิสัมมาอาชีวะอย่างฉับไว !!! ไม่แอดได้ไง !!!
LINE Official Account ของมูลนิธิสัมมาอาชีวะ !!!
ใช้แอพ Line ในมือถือของท่าน สแกน QR Code ข้างล่างนี้ ก็เพิ่มเราเป็นเพื่อนกับคุณทาง LINE ได้เลย !!!

ไม่ต้องห่วง !!! เราไม่กวนคุณในหน้า Chat รับข่าวสารกันทาง Timeline เท่านั้น !!!
รีบมาแอดเป็นเพื่อนกันเยอะๆ นะครับ

(14 เมษายน 2560)

ขอเชิญเล่นเกมใหม่ของมูลนิธิสัมมาอาชีวะ
"Dr. Wiwat & The Charming Forest"
เล่นได้ที่หน้า "เกมน่าเล่น" ครับ

(26 มีนาคม 2560)

ฐานข้อมูล TEL & TBM ทำการอัพเดตข้อมูลเพิ่มประจำปี พ.ศ. 2560 เสร็จสิ้นแล้ว
สามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้า "TEL & TBM" ครับ

(4 มีนาคม 2560)

มีบทความใหม่ "กลุ่มอาการกลัวการเกษียณ (The Retirement Syndrome)"
สนใจอ่านได้ที่หน้า "บทความวิชาการ" ครับ

(7 กุมภาพันธ์ 2560)

ขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือเล่มใหม่ของมูลนิธิสัมมาอาชีวะ
"แรกเริ่มเรียนรู้อาชีวเวชศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 2"
ได้ที่หน้า "หนังสือแจกฟรี" ครับ

(20 มกราคม 2560)

*** มูลนิธิสัมมาอาชีวะ สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2560 ***

เราชุบด้วยใด

ฉันใคร่เห็นเธอก้าวไป
กลางไพรเกลื่อนพฤกษ์ลึกหนา
กลางแดดแผดลวกมรรคา
กลางฟ้าปริปรวนครวญครืน
กลางน้ำกรรชากกรากเชี่ยว
กลางเกลียวฝนกราดฟาดฝืน
กลางโคลนคลุกครูดดูดกลืน
กลางคืนครอบคิดมิดมูล

ก้าวไปแม้ไฟล่มโลก
ก้าวไปแม้โชคดับสูญ
ก้าวไปแม้ไร้คนทูน
ก้าวไปแม้พูนคนชัง
สัจจะอาจถูกถมทับ
ความดีแหลกยับคับคั่ง
อธรรมอาจเปรื่องประดัง
ความชั่วฉายชั่งนั่งเมือง

น้ำตาฟายฟกตกดิน
รวยรินยิ้มกร้าวเข้าเปลื้อง
ปวดเหน็บเจ็บหายรายเรือง
พิศเฟื่องแสงลิบขลิบฟ้า
คนแพ้คือคนชนะ
แม้จะถูกเข็ญเข่นฆ่า
คนล้มเพื่อลุกทุกครา
เหล็กกล้าเราชุบด้วยใด

บทกลอนโดย: อุชเชนี, พ.ศ. 2496
ที่มา: หนังสือ "ขอบฟ้าขลิบทอง"

(3 มกราคม 2560)

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ พ.ศ. 2554 ไม่สงวนลิขสิทธิ์